Bê tông
nhựa nóng

Đức Tân là nhà cung ứng sản phẩm bê tông nhựa nóng hàng đầu tại khu vực Miền Nam. Sản phẩm bê tông nhựa nóng của công ty tôi được sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 8819:2001 từ những nhà máy hiện đại nhất. Hệ thống nhà máy sản xuất và cung ứng bê tông nhựa nóng của Đức Tân đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015 .Được sản xuất tại các trạm trộn bê tông nhựa nóng ở ba tỉnh Long Thành, Nam Tân Uyên và Bà Rịa.

Nguồn nguyên
vật liệu

Đá cấp phối các loại được lấy từ các mỏ Tân Cang – Biên Hòa , Hoa Tân An – Bình Dương và Đông Phong- Bà Rịa thích hợp để sử dụng trong ngành xây dựng và giao thông cũng như là sản xuất bê tông nhựa nóng

Các
dịch vụ khác

  • Thi công BTNN hạt mịn C9.5
  • Thi công BTNN hạt trung C12.5
  • Thi công BTNN hạt thô C19
  • Tưới nhũ tương/ nhựa đường dính bám – thấm bám

Nhà máy sản xuất

Dự án

Thi công bê tông nhựa nóng

Công Trình VINCITY Quận 9

Thi công bê tông nhựa nóng

Công Trình ĐH Giao Thông Vận Tải

Thi công bê tông nhựa nóng

Công Trình Water Point